Et år efter genåbning er idrætsdeltagelsen på vej op igen, men i Gentofte er hver fjerde gymnast ikke kommet tilbage

I Lyngby og Gentofte Gymnastik mangler man en fjerdedel af medlemmerne sammenlignet med før pandemien. Det er særligt opvisningsgymnasterne, der ikke er startet igen. Foto: Lyngby og Gentofte Gymnastik (LG).

Det er i dag et år siden, at indendørssport igen kunne slå dørene op for børn og unge – men det betyder ikke, at coronaen har sluppet sit greb om sports- og foreningslivet. Det kan særligt mærkes i gymnastikverdenen, og blandt andet i Lyngby og Gentofte Gymnastik (LG). Her mangler man stadig hele 25 procent af foreningens gymnaster sammenlignet med før pandemien.

Det ærgrer LG’s administrationschef, Elisa Malling Beck, som fortæller, at foreningen er gået fra omkring 4.600 til 3.700 medlemmer i perioden 2020-2022. Altså 900 færre medlemmer nu end før corona-nedlukningerne.

Læs også: Danske cykelklubber i modvind: BørneTour skal tiltrække nye medlemmer

Opvisningsgymnasterne udebliver
Generelt oplever foreningen, at der er god opbakning til foreningen det seneste år. På de almindelige børne- og ungehold oplever foreningen er der en smule lavere tilslutning, men der er fyldte hold og korte ventelister.

Lige så godt ser det dog ikke ud på foreningens opvisningshold, hvor de mere rutinerede og talentfulde gymnaster går. For at komme på opvisningsholdene skal gymnasterne udtages gennem såkaldte auditions, og det er særligt disse gymnaster, foreningen har tabt under nedlukningerne i 2020 og 2021.

– De sidste to sæsoner har været præget af corona, og det har også påvirket vores gymnaster. Vi har særligt kunne mærke det på vores opvisningsgymnaster, som har mistet engagement. De går her af en anden motivation end motion: nemlig at komme ud og optræde. Når det bliver taget væk, er det bare ikke lige så spændende og sjovt at gå til gymnastik, siger Elisa Malling Beck.

Ifølge Idrætskonsulent i DGI Helle Klüwer er der en ganske naturlig forklaring på, at det er opvisningsgymnasterne, der trækker op i statistikken over medlemmer, der ikke er vendt tilbage efter genåbningen. De mangler nemlig den motivation, der skal til, for at lave konkurrenceidræt.

– Hvis jeg samlede et fodboldhold og sagde til dem: ’Nu skal I bare træne. I kommer ikke til at spille kampe de næste to år’, så havde tendensen sikkert været den samme, siger Helle Klüwer.

Gymnastikforeningerne oplever nedgang på landsplan

Største sportsgrene i DIF og DGI

Medlemstal for 2021 (udvikling fra 2020 i parantes)

Fodbold: 355.147 (+33.925)
Gymnastik: 260.043 (-14.060)
Svømning: 223.138 (-1619)
Golf: 168.129 (+10.625)

I en pressemeddelelse fra Dansk Idrætsforbund (DIF) fremgår det, at medlemsniveauet i DIF og DGI er vokset med 12.000 medlemmer fra 2020 til 2021 – det er dog ikke gymnastikken, der trækker dét medlemstal op. På landsplan har gymnastikforeningerne mistet 14.000 medlemmer i samme periode, hvilket svarer til en nedgang på cirka fem procent. Til sammenligning har fodboldforeningerne landet over oplevet en fremgang på 33.000 medlemmer i samme periode.

I DGI er de ikke overraskede over, at gymnastikforeninger endnu ikke er tilbage på samme medlemsniveau som før pandemien, da indendørssport var ramt af restriktioner længere tid end udendørssport.

Læs også: Flere medlemmer i idrætsforeningerne trods corona

To år uden opvisninger og præstationskultur

Ifølge Idrætskonsulent i DGI, Helle Klüwer, er mangel på opvisninger dog ikke den eneste mulige forklaring på, at særligt opvisningsgymnasterne ikke er vendt tilbage til Lyngby og Gentofte Gymnastik.

Netop nu ser DGI nemlig en tendens til, at de dygtigste gymnaster og instruktører tvivler på, om de stadig kan præstere på lige så højt niveau efter to års pause fra opvisninger, fortæller Helle Klüwer. Ifølge hende kan det få gymnasterne til helt at holde sig væk.

For at komme problematikken til livs, har DGI’s idrætskonsulenter besøgt flere gymnastikforeninger landet over til en snak om, at gymnastik ikke behøver at være perfekt.

– Der er en del af vores konsulenter, der har været ude og snakke med foreninger og hjælpe med at gøre deres instruktører klar til at tage det næste skridt. Vores konsulenter har blandt andet snakket med gymnaster og instruktører om, at det ikke behøver at være perfekt, det de laver. Det handler om proces, siger Helle Klüwer.

Hun håber, at konsulenternes samarbejde med foreningerne kan være med til at få dét at gå til gymnastik til at handle om god træning fremfor at fokusere på præstationen til opvisningerne.

Dét perspektiv deler de i Lyngby og Gentofte Gymnastik, hvor man siden genåbningen har haft fokus på at genetablere gode gymnastikhold for børn og unge på alle niveauer.

– Vi fokuserer meget på at komme tilbage til normalen og gøre det vi plejer. Vi tror på, at det er dét, folk har savnet: gymnastik som de kender det, siger Elisa Malling Beck. Hun fortæller desuden, at man i Lyngby og Gentofte Gymnastik selvfølgeligt ærgrer sig over ikke at opleve den samme fremgang i medlemmer som i fodboldforeningerne, men at de ikke er bekymrede – gymnasterne skal nok komme tilbage igen over tid.

Sådan gjorde vi: Idéen til historien kom i forbindelse med årsdagen for genåbning af indendørssport. Begge kilder er interviewet pr. telefon. Medlemstallene er indhentet fra DGI.