Handicappede Cecilie blev tvangsflyttet under corona: »Hendes anfald er tredoblet, siden hun flyttede«

Cecilie Sommermark peger på kameraet og siger “smil smil smil!”. Foto: Line Høvik Søby.

Cecilie Sommermark på 27 år har svær epilepsi og en omfattende hjerneskade. Hendes mentale alder er et sted mellem et og tre år gammel. I april 2020 blev hun flyttet til et nyt bosted af Slagelse Kommune, til trods for hun tilhører en af  risikogrupperne for Covid-19.

Cecilie Sommermarks forældre, Majbritt og Steen Sommermark, ville gerne hjælpe med Cecilie Sommermarks flytning under corona lockdown, men mødte meget modstand fra Slagelse Kommune i forsøgene på, at mødes med kommunen om processen.

– De vil have møderne virtuelt, men jeg siger, at hvis de vil flytte vores datter under corona og øge hendes smittefare markant, skal vi også mødes fysisk, fortæller Steen Sommermark.

Læs også: Unge handicappede går til kamp for en stemme i debatten

Cecilie Sommermarks mor Majbritt Sommermark forstår ikke, hvorfor de kommunalt ansatte ikke skal møde på arbejde af hensyn til smittefare samtidigt med, der holdes fast i planerne om Cecilie Sommermarks flytning.

– Jeg synes ikke, det hænger sammen, når de ansatte skal arbejde hjemmefra og i isolation, men man samtidigt vurderer fra kommunens side, at man godt kan flytte nogle af de mest udsatte borgere, siger Majbritt Sommermark.

Smittefare havde ingen indflydelse på flytning

Den 27. februar 2020 får Majbritt og Steen Sommermark at vide, at Cecilie Sommermark skal flytte. De får ikke lov til at have indflydelse på, hvor hun skal flytte hen, til trods for Slagelse Kommunes handicappolitik dikterer, at personer med handicap skal have frit boligvalg.

– Hun fik bare at vide, at hendes institution lukker, og hvor hun nu skal flyttes hen, siger Steen Sommermark.

Slagelse Kommune svarer på NetAvisens henvendelse via e-mail, hvor de forklarer, at de forsøger, at skabe de bedste rammer for en dialog omkring flytning af personer med handicap til et nyt bosted:

– Slagelse kommune forsøger altid at skabe de bedst mulige rammer for borgere der har behov for særlig støtte og deres pårørende, herunder at skabe en god dialog om mulige løsninger, skriver Slagelse Kommune i en mail, og fremhæver, at de har forståelse for, at familien Sommermark måske har haft en dårlig oplevelse:

– Når det er sagt så anerkender vi også at borgere og pårørende kan opleve forløb og situationer, hvor de ikke føler sig imødekommet, skriver Slagelse Kommune.

Cecilie Sommermark

– 27 år gammel.

– Lider af epilepsi og en udviklingshæmmende hjerneskade.

– Har en mental alder på et til tre år.

– Har boet på bosted, siden hun var 15 år.

– Cecilie Sommermarks forældre er hendes økonomiske og personlige værger.

Majbritt og Steen Sommermark havde håbet på, at covid-19 ville medføre, at Cecilie Sommermarks flytning ville blive udsat. Personer med den type handicap, Cecilie Sommermark har, har brug for en lang periode med tilvænning til det nye bosted. Det blev forhindret, da de i marts blev informeret om, at Cecilie Sommermarks daværende hjem skulle lukke, hvilket Majbritt og Steen Sommermark ikke forstod, da det i så fald ville foregå midt under lockdown.

– Vi har rigtigt mange ting, vi vil have afklaret inden flytningen, men alle sagsbehandlere er sendt hjem, og vi kan ikke komme i kontakt med dem, fordi de ikke har fået arbejdstelefoner endnu på det tidspunkt, fortæller Steen Sommermark, og Majbritt Sommermark stemmer i.

– Vi tænker så, at der bliver sat en bremse i flytningen, men det gør der ikke. De nægter os at komme på bostedet samtidigt med, de planlægger hun skal flytte, siger Majbritt Sommermark.

Uhelbredeligt syg

Udover hendes andre handicap blev Cecilie Sommermark konstateret palliativ i januar. Det betyder, at der ikke er mere at gøre for at forbedre hendes tilstand. Majbritt og Steen Sommermark fortæller, at det kan betyde, at hun kan dø inden for alt fra uger til år, men uanset tidshorisont vil hun dø pludseligt. Nogle af hendes anfald gør nemlig, at hun falder bevidstløs om.

Når Cecilie Sommermark får et epileptisk anfald, forværres hendes tilstand yderligere, fordi anfaldene tærer på hendes hjerne og hjerte. Hun kan derfor både dø både ved hjertestop, men også hvis hun falder ind i for eksempel en bordkant, når hun får et anfald.

– Når telefonen ringer oppe fra bostedet, ved vi aldrig, om det er en besked om, at hun ikke er blandt os længere, eller om det bare er fordi, hun gerne vil se sin mor og far. Det er en frygt, vi må gå med, siger Steen Sommermark.

Processen i forbindelse med Cecilie Sommermarks flytning har haft personlige konsekvenser for Majbritt og Steen Sommermark. De lange ventetider på svar fra kommunen, usikkerheden omkring flytningen og frygten for Cecilie Sommermarks helbred har givet søvnløse nætter, og flere gange har de været tæt på at give op.

– Vi skal altid være stærke sammen med Cecilie og vi tager altid kampen for hende. Men så kommer vi hjem og sætter os, og tårerne triller så ned ad kinderne. Vi har haft mange søvnløse nætter, når vi har stået i de her situationer, fortæller Steen Sommermark.

Flytningen har ikke kun været hårdt for Majbritt og Steen Sommermark, men har også sat sit præg på Cecilie Sommermark, der typisk får 10-15 epileptiske anfald om dagen.

– Det vi har kunne mærke er, at hendes anfald er tredoblet, siden hun flyttede. Det giver en indikation af, at det har været rigtig hårdt for hende, siger Majbritt Sommermark, der dog godt vil understrege, at de kun har haft gode oplevelser med Cecilies nye bosted.

Valg af bosteder

– Servicelovens § 108 og Almenboliglovens § 105 siger, at en handicappet borger frit må vælge bolig i egen eller en anden kommune.

– En kommune må ikke bestemme, om en person skal flytte fra deres bolig, uden at personen har givet samtykke.

– Der skal gives 3 måneders skriftligt varsel, når en handicapbolig opsiges.

Kilde: Ankestyrelsen (maj 2019), Serviceloven og Social – og Indenrigsministeriet (2016).

– Det bosted, hun bor på nu, er der ikke en finger at sætte bo. Det er et godt sted med super personale og super ledelse, understreger Majbritt Sommermark.

Cecilie, Steen og Majbritt Sommermark møder stadigvæk udfordringer på grund af Covid-19 i forbindelse med at besøge Cecilie Sommermark i hendes hjem, men har affundet sig med sagens udfald. De ville dog ønske, at de havde mødt mere sympati fra Slagelse Kommune.

– Vi ved godt, at vi ikke får en undskyldning, men vi vil gerne anerkendes for vores bekymringer, siger Majbritt Sommermark.

Slagelse Kommune vil ikke udtale sig konkret om Cecilie Sommermarks sag.

– Vi kan ikke kommentere på den konkrete sag og de spørgsmål der stilles, men fra kommunens side er vi åbne overfor dialog om de fremadrettede tilbud, skriver Slagelse Kommune.

Sådan gjorde vi: Via Facebook fandt vi en familie, der havde oplevet nogle problemer med behandlingen af deres handicappede datter under covid-19 lockdown. Vi kontaktede familien, og besøgte dem for at interviewe dem og tage billeder. Dernæst kontaktede vi Slagelse Kommune, der valgte at svare via mail.