Håndværkere skal hjælpe prostituerede

Af:Sanne Jakobsen og Gry Waagner

Private virksomheder skal i fremtiden sikre en bedre indsats for prostituerede og handlede kvinder i Danmark. Reden International har netop sammensat en CSR-strategigruppe (Corporate Social Responsibility red), som skal arbejde for en stærkere økonomi i organisationen, da de offentlige midler ikke rækker.

– Det handler i bund og grund om cool cash, og at vi gerne vil være en bæredygtig NGO, siger Sira Støhrmann, projektudvikler hos Reden.

 Reden er derfor nødt til at søge samarbejdspartnere, der er villige til at forpligte sig til længerevarende og gensidige samarbejder

– F.eks. har vi haft et længerevarende samarbejde med Kromann Reumert, som giver os juridisk rådgivning, fortsætter Sira Støhrmann.

Organisationen Hope Now, som ligeledes arbejder med prostituerede og handlede kvinder, har også sat øget fokus på tættere CSR-samarbejder med virksomheder. Man har altså fra hjælpeorganisationernes side forsøgt at få samarbejder med firmaer, der ønsker at støtte en social sag.

 Fokus på social ansvarlighed

At hjælpeorganisationerne netop nu forsøger at satse på alternative indtægtskilder i form af en mere udtalt CSR-strategi, bakkes op af ph.d-studerende ved CBS, Janni Thusgaard Pedersen, som har speciale i CSR.

– De største danske virksomheder har i deres CSR-politikker traditionelt haft mest fokus på miljø, som f.eks. CO2-udledning, og arbejdsforhold. I de seneste år har man kunnet se, at nye emner som antikorruption og menneskerettigheder har spillet en større rolle.

Flere danske virksomheder har de seneste år øget deres fokus på CSR, altså atman som virksomhed kan blive sat i forbindelse med det at lave et socialt arbejde. det kan til dels skyldes øgede krav fra politikerne, leverandørerne og ikke mindst kunderne, hvilket gør mulighederne for at finde samarbejdspartnere nemmere for organisationerne.

– Flere virksomheder har fået øjnene op for CSR-politik, bl.a. på grund af en ny lovgivning, hvor store virksomheder skal rapportere, om de har en CSR-politik eller ej, uddyber Janni Thusgaard Pedersen.

Fra filantropi til strategi

Esben Wedell Topp fra CSR Forum-sekretariatet mener, at der er en tendens til, at virksomhederne får større strategisk interesse i CSR-samarbejder med hjælpeorganisationer.

– Den generelle udvikling inden for CSR går mod, at det skal være tættere knyttet til virksomheders forretningsområde. Det betyder, at modsætningen mellem at tjene penge og gøre noget godt delvist opløses.

Tidligere havde mange virksomheder et mere filantropisk syn på CSR, hvor man donerede penge uden at knytte det op til kerneforretningen.

Det københavnske byggefirma Logik & co. mener netop, at et kontinuerligt samarbejde med bl.a. Reden er mere meningsfuldt end at donere et engangsbeløb.

– De kontaktede os, angående hjælp til at sætte en hylde op, og så har vi hjulpet dem siden, fortæller Logik & Co.s daglige leder Balder Johansen og uddyber:

– Mere officielle henvendelser, fra fx store landsindsamlinger, hvor man bare putter penge i en bøtte, ignorerer vi normalt. Vi vil hellere ud og møde folk og hjælpe med det, vi er bedst til.

For The Body Shop er samarbejdet med Reden og Hope Now en vigtig del af virksomhedens CSR-strategi, da firmaet har en vision om at forsvare menneskerettigheder.

–  Vi arbejder hele tiden ud fra vores overordnede værdier, forklarer Marianne Gulløv, pr manager for The Body Shop Denmark.

Det samme er gældende for Sira Støhrmann, der nok ikke ville sige ja til alle mulige samarbejder

– Virksomhederne skal selvfølgelig være tro mod vores sag, siger Sira fre Reden, som håber på at den nyoprettede CSR-strategigruppe kan skabe samarbejder med nye virksomheder, der er gavnlige for begge parter.