Menighedsrådet om Helsingør Domkirke: »I værste fald falder skidtet sammen«

Byggeriet ved Kulpladsen med Helsingør Domkirke i baggrunden (Foto: Frederik Siemssen).

Helsingørs knapt 500 år gamle domkirke kan styrte i grus. Det frygter kirkens menighedsråd, efter at et byggeprojekt er gået i gang 200 meter fra domkirken.

Jørgen Wulff Clausen er medlem af menighedsrådet, formand for kirkeudvalget og bor klos op ad kirken i en fredet lejlighed.

– I yderste konsekvens er jeg selvfølgelig bange for at det kan styrte sammen, for så får jeg altså domkirken gravet ned i mit eget soveværelse, siger han.

Årsagen til, at kirken skulle blive beskadiget er et omfattende byggeprojekt, der blev igangsat på Kulpladsen i februar. Det er et område med stor historisk kulturarv, og de omkringliggende huse trækker tråde tilbage til renæssancen, barokken og middelalderen.

Manglende miljøundersøgelse

Jørgen Wulff Clausen fra menighedsrådet mener, at Helsingør Kommune har sovet i timen, fordi der ikke er foretaget en fuld miljøundersøgelse – også kaldet en VVM-undersøgelse. Kommunen har foretaget en såkaldt VVM-screening, der ikke er lige så dybdegående en vurdering af lokalplanen.

VVM-undersøgelse står for Vurderinger af Virkninger på Miljøet og er en undersøgelse, der foretages for at give det bedst mulige grundlag for offentlig debat og for beslutningen om et byggeprojektet.

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer projektets direkte og indirekte virkninger på: mennesker, fauna og flora
– jordbund, vand, luft, klima og – landskab, materielle goder og kulturarv, og – samspillet mellem disse faktorer.

Kilde: Miljøministeriet

Kultur & Arv er en landsdækkende organisation, der overvåger og varetager bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Danmark, og her er formand Frederik Siemssen også betænkelig ved Helsingør Kommunes undersøgelse af byggeriet.

– Skal man begynde at bygge i et af vores fineste og mest helstøbte købstadsmiljøer, så skal man sørge for at have lavet en tilbundsgående undersøgelse af konsekvenserne ved byggeriet, inden man går i gang. Alt andet er simpelthen hovedløst, siger Frederik Siemssen.

Byrådsmedlem og formand for By-, Plan- og Trafikudvalget i Helsingør byråd, Janus Kyhl (Kons.) siger, at en VVM-screening oftest foretages på større byggerier, men at kommunen har valgt at foretage screeningen på det pågældende mindre byggeri, da det er et sårbart og gammelt område af byen. Han mener ikke, der er brug for en fuld miljøundersøgelse.

– Da VVM-screeningen ikke kom med nogen advarselspunkter, så er der ingen grund til at foretage en VVM-undersøgelse, siger Janus Kyhl (Kons.).

Frederik Siemssen fra Kultur & Arv påpeger dog, at der er sket et fald i grundvandsspejlet ved domkirken. Og det er foruroligende, mener han.

– Alle steder i landet passer man meget på ikke at udsætte værdifulde bygninger for ændringer i grundvandsspejlet. Og i det her tilfælde, har man ikke godtgjort at byggeriet ikke kan medføre utilsigtede konsekvenser, siger Frederik Siemssen.

– Så længe at, der ikke er undersøgt fyldestgørende, hvad konsekvenserne ved byggeriet kan være for Helsingør Domkirke, så har vi grund til at frygte det allerværste, siger han.

Janus Kyhl (Kons.) oplyser, at han er i løbende dialog med geologer, der foretager screeninger af grundvandsspejlet.

– Det er en bekymring, vi skal være opmærksom på, erkender formanden for By-, Plan- og Trafikudvalget.

Sagen i egen hånd

Menighedsrådet har nu selv investeret i en elektronisk pejleboring, der skal måle, om grundvandsspejlet ændrer sig yderligere. Pejleboringen skal bruges til at overvåge grundvandsstanden i forbindelse med byggeriet.

– Vi har valgt at få introduceret pejleboring, og den bliver ikke lukket på noget tidspunkt. Det er en af grundene til, at vi kan holde øje med grundvandsspejlet, siger formand for kirkeudvalget, Jørgen Wulff Christensen.

 

Læs også: 70.000 containere slam skal dumpes i Køge Bugt: »Vi skal holde op med at bruge havet som losseplads«

Sådan gjorde vi: 

Idéen til artiklen opstod på baggrund af en tidligere historie omhandlende kritik af bygherren. Skribenten valgte at følge op ved at tale med  kilder, som manglede at komme til orde. Alle interviews er foretaget telefonisk.