»Når vi beder de unge om at dæmpe sig, bliver vi nogle gange truet med tæsk«

Roskilde Camping ligger ud til Roskilde Fjord og er nabo til Vigen Strandpark, hvor lokalpolitikerne vil indsætte private vagter pga. ballade med larmende unge. 
Foto: Roskilde Camping

Afslag, afslag og afslag. Det har været resultatet, hver gang Roskilde Kommune og vagtvirksomheden GPS (Guard and Protection Service) har ansøgt Købehavns Vestegns Politi om muligheden for at få det private vagtfirma til at patruljere i Vigen Strandpark.

Det fremgår af et notat fra Roskilde Kommune.

Læs også: Eksperter kritiserer sladreordning i Roskilde Kommune

Begrundelsen for de sidste to afslag har fra politiets side været, at det efter deres opfattelse er et offentligt tilgængeligt område, og at det derfor er deres opgave at opretholde ro og orden.

De mange ansøgninger og afslag spænder over en periode fra 19. februar 2015 til 4. januar 2017.

Når vi beder de unge mennesker om at dæmpe sig, bliver vi kaldt både det ene og det andet, og nogle gange bliver vi endda truet med tæsk
Janni Rhod, forpagter af Roskilde Camping

Den langstrakte proces, som ikke har udmøntet sig i en ansættelse af private vagter til at patruljere i strandparken, er noget, der frustrere forpagteren af Roskilde Camping, Janni Rhod. Hun har i flere år forsøgt at råbe kommunen og politiet op på grund af store problemer med støjende unge mennesker i strandparken, der er nabo til campingpladsen.

– Det er frustrerende, at der ikke er fundet en løsning på det her, for problemet med de unge er her stadigvæk. Når vi eksempelvis har problemer og kontakter politiet, får vi at vide, at vi skal kontakte kommunen, og når vi så snakker med kommunen, får vi at vide, at det jo er politiet, der skal opretholde loven herude, forklarer hun.

Vi bliver truet med tæsk

Ifølge hende har det absolut ingen effekt, når campingpersonalet selv må henvende sig til de støjende unge. Her ville en vagt kunne gøre en forskel.

– Når vi beder de unge mennesker om at dæmpe sig, bliver vi kaldt både det ene og det andet, og nogle gange bliver vi endda truet med tæsk. Her mener jeg, at hvis det i stedet for var en uniformeret person, der henvendte sig, så ville det gøre alverden til forskel, siger hun.

Oversigt over ansøgninger og afslag:

Ansøgning 19-02-2015 – Roskilde Kommune søger om lov til at benytte GPS i Vigen Strandpark
AFSLAG 19-03-2015 – Københavns Vestegns Politi giver afslag

Ansøgning 24-06-2015 – GPS søger om lov til at udøve vagtvirksomhed i Vigen Strandpark
AFSLAG 10-07-2016 – Københavns Vestegns Politi giver afslag

Ansøgning 25-11-2016 – GPS søger om lov til at udøve vagtvirksomhed i Vigen Strandpark
AFSLAG 04-01-2017 – Københavns Vestegns Politi giver afslag

Kilde: Roskilde Kommune

Kommunen forventer et aktivt politi

Hos Roskilde Kommune respekterer man politiets gentagne afslag, men man anerkender samtidig, at der skal findes en løsning i forhold til Roskilde Camping og strandparken.

Det fortæller formanden for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn (S).

– Vi har prøvet at søge om tilladelse til at ansætte vagter, men politiet har desværre afslået det hver gang, fordi det i deres øjne er en myndighedsudøvelse, som kommunen ikke må varetage. Men vi anerkender, at der er problemer i området ved strandparken og campingpladsen, og dem skal vi selvfølgelig finde en løsning på, forklarer han.

Se også: Presset politi må i sadlen igen

Men afslagene fra politiet betyder også ifølge ham, at man i endnu højere grad må kunne regne med, at politiet reagerer, hvis der skulle opstå problemer ved strandparken og campingpladsen.

– Fordi de ikke vil lade os drive vagtværn, har de jo samtidig også tilkendegivet, at det er en entydig politiopgave. Derfor må man også kunne regne med, at de rykker ud, såfremt der skulle være problemer ved strandparken eller campingområdet. Det forventer jeg, og det er også de signaler, jeg har fået fra politiet, forklarer han.

Ifølge Mette Egholm Lauridsen, der er sektionsleder hos Politiets Administrative Center, som er den myndighed, der behandler ansøgninger til eksempelvis brug af private vagter, bliver alle sager behandlet enkeltvis. Og her spiller stedets anvendelse af offentligheden meget ind.

– Graden af offentlighed, det pågældende sted, er noget, der bringes med i en samlet vurdering, når politiet skal give tilladelse eller afslag til indsættelse af private vagter et offentligt sted, forklarer hun.

Vi vil gøre et nyt forsøg med hensyn til at få politiets tilladelse til og hyre et privat vagtværn
Poul Lindor Nielsen (S), medlem af Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune

Indsats i strandparken skal evalueres – mulig ny ansøgning

Som et alternativ til en vagtordning blev der i oktober 2017 indledt et såkaldt ”co-creation” samarbejde imellem Midt- og Vestsjællands Politi, Rigspolitiet og Roskilde Kommune. Det fremgår af kommunens notater.

Her var sigtet, at man via borgerinddragelse skulle bekæmpe de støjgener, der er i strandparken. Projektet blev dog afsluttet i marts i år, uden nogen ønsket effekt. Dog har kommunen sideløbende arbejdet med Midt- og Vestsjællands Politi for at få målrettet en større politiindsats i parken i sommermånederne, hvor støjgenerne er værst. Og dette skal ifølge Daniel Prehn snarligt evalueres.

– Vi vil tage et møde med politiet snarest muligt, hvor vi skal evaluere den indsats og det samarbejde, der var mellem politiet, kommunen og Roskilde Camping i sommers, og der vil vi selvfølgelig bringe nogle forslag til forbedring med ved bordet, fortæller han.

Og blandt de forslag kunne meget vel ligge et nyt forsøg, fra kommunens side, på at anmode om at ansætte et vagtfirma. Ifølge hans partifælle og medlem af Plan- og Teknikudvalgt i Roskilde Poul Lindor Nielsen er det i hvert fald planen.

– Vi vil gøre et nyt forsøg med hensyn til at få politiets tilladelse til og hyre et privat vagtværn. For vi vil meget gerne hjælpe forpagteren af Roskilde Camping, fortæller han.

Men Janni Rhod vil dog ikke glæde sig for tidligt.

– Det kunne da være fantastisk, hvis kommunen denne gang lykkedes med at få godkendt en ansøgning til et privat vagtværn. Men det er noget, jeg vil se, før jeg tror det, slutter hun.

Sådan gjorde vi: Ved en gennemgang af Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommunes mødereferater fandt vi et notat om kommunens ansøgninger til politiet vedrørende private vagter. Alle interviews er foretaget over telefon.