Pensionskasser: Grøn energi giver ikke længere røde tal

Danmark rummer en stor del af verdens vindmøller. Foto: Pxhere

MP Pension, sælger alle aktier i olie, kul og tjæresand. Årsagen er enkel. I Paris tilsluttede flere lande sig i 2017, at jordens temperatur maksimalt må stige 2 grader.

– Hvis man skal opnå den målsætning, så skal politikere og virksomheder i hele verden yde en indsats. For ellers kommer det ikke til at ske. Så bliver der simpelthen udledt for meget CO2 til at målet kan nås, fortæller Christian Gundtoft, presseansvarlig i MP Pension, som er en medlemsejet pensionskasse for 125.000 magistre, gymnasielærere og psykologer. 

Læs også: EU er tæt på at nå 2020-mål for vedvarende energiproduktion

Derfor tager pensionskassen nu affære. Helt konkret betyder det, at de stopper med at investere i mere end 1000 selskaber, der udleder meget CO2. Aktierne i kul og tjæresand, der er en blanding af sand, ler og bitumen, sælges i år, mens olien senest skal være solgt i 2020.

– En pensionskasses fornemmeste formål er jo at sikre, at der er nogle penge til de mennesker, som er i pensionsselskabet, når de skal på pension, siger Christian Gundtoft.

Det er netop grunden til, at pensionskasser tidligere har kæmpet med bæredygtighed. Gennem tiden har der også været flere tilfælde, hvor pensionskasser har måttet opgive grøn energi, fordi afkastet ikke var stort nok. Men nu mener MP Pension, at de kan kombinere klimavenlighed med økonomisk overskud.

– Med den beslutning kan vi være med til at opfylde målsætningen fra parisaftalen, samtidig med at vi også kan sikre vores medlemmer et godt afkast, fortæller Christian Gundtoft.

Fremtiden ser grøn ud

– Vi tror, at det på sigt vil være bedre at investere andre steder end i de fossile selskaber. Det skyldes, at de fossile selskaber over tid vil blive mindre værd, eftersom hele verden vil gå ind i en grøn omstilling, fordi det simpelthen er en nødvendighed, fortæller Christian Gundtoft.

Netop derfor tror Christian Gundtoft også, at den grønne energi også vil sprede sig til andre pensionskasser i Danmark. Og MP Pension er ikke den eneste pensionskasse, der fokuserer på miljørigtige investeringer.

– Vi har investeret cirka 19 milliarder kroner i klimavenlige projekter – herunder fem havvindmølleparker, der leverer grøn strøm til 2,2 millioner husstande, fortæller Thomas Knudsen, der er pressechef i PKA. Pensionskassen er en af Danmarks største med 300.000 medlemmer, der primært arbejder i den offentlige sektor i sociale tilbud, ældrepleje og på sygehuse.

Læs også: Fremtidens fly skal flyve på madolie og planter

Han tilføjer, at PKA har et mål om, at 10 procent af formuen i 2020 er investeret i klimaprojekter.

Men hvorfor skiller I jer ikke helt af med de forurenende virksomheder?

– PKA’s tilgang er at forsøge at påvirke de sorte energiselskaber i en mere grøn retning – derfor sælger vi ikke blot ud, idet vi dermed står uden for indflydelse. Vi investerer dog ikke i selskaber, hvor over 90 procent af forretningen er baseret på kulaktiviteter, og vi har ekskluderet 40 selskaber på den baggrund. Generelt har PKA ekskluderet 76 selskaber med aktiviteter inden for fossile brændsler, da de ikke vil omstille forretningen til mere vedvarende energikilder, forklarer Thomas Knudsen.

Konstruktiv dialog er vejen frem

– Danica Pension støtter overgangen til en mere grøn og bæredygtig økonomi. Vores beslutning om at afstå fra at investere i cirka 90 virksomheder inden for termisk kul og tjæresand er den første i 2018 til at styrke indsatsen i forbindelse med ansvarlige investeringer, fortæller Claes Lautrup Cunliffe, der er presseansvarlig i Danske Bank Wealth Management.

Han oplyser, at også Danica Pension har taget forskellige miljøvenlige initiativer. Helt konkret arbejder de blandt andet på at nedbringe energiforbruget i porteføljen af indkøbscentre og øge investeringen i solcelleparker. Danica Pension har dog heller ikke planer om at følge MP Pensions fodspor og vinke endegyldigt farvel til olie, kul og tjæresand.

– Vi skiller os ikke helt af med den slags virksomheder, såfremt vi vurderer, at de pågældende virksomheder er i gang med en positiv overgang til mere vedvarende energiformer. De bliver i stedet sat på en observationsliste, siger Claes Lautrup Cunliffe.

Han understreger, at Danica Pension ikke har som specifikt mål at have en lang eksklusionsliste over ikke-grønne firmaer.

– Vi tror først og fremmest på, at en konstruktiv dialog med selskaber er den rigtige vej at gå, fortæller Claes Lautrup Cunliffe.

Sådan gjorde vi:
Idéen til artiklen kom fra en pressemeddelelse fra MP Pension. Christian Gundtoft er interviewet over telefonen. Thomas Knudsen og Claes Lautrup Cunliffe har sendt deres svar på mail.