Lockout giver færre stressede lærere

Foto: MorgueFile
Foto: MorgueFile

En stor del af undervisningen er aflyst, fordi lærerne er lockoutet af deres arbejdsgivere, men den uvisse arbejdssituation giver ikke kimende telefoner hos stressrådgivningen hos Danmarks Lærerforening:

– Fra det øjeblik lockouten trådte i kraft, faldt antallet af henvisninger til rådgivningen med et brag, fortæller Birthe Hansen, som rådgiver Danmarks Lærerforeningens medlemmer i psykisk arbejdsmiljø.

Konflikten mellem Danmarks Lærerforening (DLF) og Kommunernes Landsforening (KL) er i fuld gang, og overalt i landet er lærerne på barrikaderne.

Læs også: Arbejdsmiljø

Stressrådgivningen hos DLF melder om stille arbejdskontorer i disse dage.

– Lige nu har vi ikke en eneste booking på DLF medlemmer, som ikke er lavet før påsken. Der er ikke nogen, der ringer til os på grund af stress over lockouten. Dem, der ringer til os, er dem, der var sygemeldt i forvejen, fastslår Birthe Hansen.

Rådgivningen får typisk mellem 20-30 henvendelser om ugen. I denne uge er den nede på 10-12 henvendelser, og det er gymnasielærerne, som ikke er en del af lærerforeningen, som ringer, fortæller Birthe Hansen.

Et fællesskab, som siger spar to

Stig Johansen, som er tillidsrepræsentant på Helsingør Skole afdeling Nordvest oplever, at lockouten styrker det kollegiale fælleskab:

– Vi oplever, at der lige nu er et rigtig stort fællesskab, som siger spar to. Man er sammen med sine kolleger, får grinet, pjattet og får talt alvor om vores situation, og det kan jeg godt forestille sig, kan løse op for et eller andet man havde i sig, som man gik og var lidt stresset over.

DLF’s stressrådgivning forklarer de stumme telefoner med fællesskabsfølelsen hos lærerne, som er blusset op efter konflikten mellem DLF og KL:

– Min erfaring er, at det er rigtig begrænset, hvor meget lærerne har brug for os lige, for når man er i et fællesskab hvor det man har med at gøre, giver mening, så fylder det, og det er det som optager folk. Man kan være urolig over, hvad fremtiden bringer og man kan være utilpas over at være lockoutet, men man er det jo ikke alene. Der er et stort fællesskab omkring det, siger Birthe Hansen.

Uvisheden kan give stress på sigt

Selvom lærerne lige nu deler bekymringen over den nuværende arbejdssituation med deres kolleger, kan uvisheden, om hvor længe konflikten vil strække sig, give stress på sigt.

– Hvis konflikten varer længere tid, så tror jeg, at jeg vil opleve en del kolleger, som vil få stress over, at de vil komme til at mangle penge, fortæller Stig Johansen. Han uddyber:

– Man har fået fokus væk fra én ting og hen på noget andet. Og en given stressfaktor er lagt til hvile i en rygsæk et eller andet sted. Men hvis konflikten kommer til at vare længe, vil nogle få nogle bekymringer over deres økonomi.

Læs også: Indgreb i lærerkonflikt kan trække ud