Ungerådgivning ser ny tendens i henvendelser

Ungerådgivning ser ny tendens i henvendelser

Hos ungerådgivningen GirlTalk.dk opleves det, at unge i højere grad forstår sig selv gennem deres diagnoser. Det mener GirlTalks direktør, Anna Bjerre, kan blive et problem: “det er ikke diagnosen, der skal danne rammerne for, hvad man kan og ikke kan”.

Headspace Roskilde overlever

Headspace Roskilde overlever

Det gratis og anonyme rådgivningstilbud for unge Headspace Roskilde får del i satspuljemidler, der sikrer tilbuddet overlevelse de næste fire år. Vigtigt for de unge vurderer forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet.