Unge med Tarzan-nykker kommer oftest til skade på arbejdspladsen

construction 2
Foto: MorgueFile

Benknusende maskiner og rygbrækkende højder aftvinger ikke nødvendigvis respekt hos unge i arbejde. Mænd i alderen 18-24 år har 40 procent større risiko for at blive ramt af en arbejdsulykke, mens kvinder i aldersgruppen har en 80 procent større risiko sammenlignet med gennemsnittet for alle i alderen 18-64 år. Det viser undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

På baggrund af disse tal sætter LO sammen med blandt andet DA og Arbejdstilsynet denne uge fokus på unge og arbejdsmiljø, da uge 43 er Europæisk Arbejdsmiljøuge.
Samtidigt viser en rundspørge foretaget af rådgivningsfirmaet Alectia, at især ufaglærte og faglærte unge ser stort på sikkerheden. Blandt de adspurgte har 26 procent i alderen 18-34 svaret, at de i nogen eller høj grad går på kompromis med sikkerheden, mens det gælder 13 procent blandt dem over 35 år.

 

Alder og arbejdsulykker i procent

Mænd

 • 18-24 år: 10,85
 • 25-34 år: 8,3
 • 35-44 år: 6,54
 • 45- 54 år: 7,39
 • 55-64 år: 5,49
 • Total: 7,03

Kvinder

 • 18-24 år: 8,35
 • 25-34 år: 3,68
 • 35-44 år: 3,44
 • 45- 54 år: 4,77
 • 55-64 år: 4,7
 • Total: 4,5

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kenneth Ajslev, direktør for Alectia, forklarer på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside, at manglende uddannelse er en af årsagerne: »De unge er ikke bevidste om, at de har krav på sikkerhed. De bliver ikke oplært i sikkerhed på skolerne. Dertil kommer, at de unge ligger lavt i hierarkiet og ofte tror, at risikovillighed medfører respekt«.

Hvis de unge har sådan nogen tarzan-nykker, som nogle enkelte af dem måske kan have, så er det om at få pillet de nykker ud

Ole Gunni Busck, forsker i arbejdsmiljø, Aalborg Universitet

LO: De unge skal tænke sig bedre om

Hos LO efterlyser man en holdningsændring både hos de unge og arbejdsgiverne. Næstformand Lizette Risgaard udtaler: »De unge mennesker skal måske ikke bare skal tage alt for gode varer, man skal også selv tænke sig om. Det er jo ens eget liv «. Samtidigt understreger hun, at sikkert arbejdsmiljø er arbejdsgiverens pligt.

For at hjælpe unge og nyindsatte efterlyser LO derfor, at landets erhvervsskoler sætter mere fokus på arbejdsmiljø, og at arbejdsgivere gør mere for at introducere nyansatte til arbejdssikkerhed.

Læs også: “Erling the Lærling” får unge til at tale om arbejdsmiljøet

Ekspert: Ansvaret ligger hos arbejdsgiveren

Ole Gunni Busck, forsker i arbejdsmiljø på Aalborg Universitet, afviser, at problemet ligger hos de unge. »Det er arbejdsgiveren, der tjener penge på de unges arbejdskraft, og som hyrer dem til at udføre et bestemt arbejde, der skal sørge for, at de gør det sikkert og forsvarligt«. Det gælder ifølge Busck også, hvis de unge selv dropper sikkerheden. »Hvis de unge har sådan nogen tarzan-nykker, som nogle enkelte af dem måske kan have, så er det om at få pillet de nykker ud. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for det«.