For få kvinder i kommunalpolitik

For få kvinder i kommunalpolitik

Kvinder er stærkt underrepræsenterede både på borgmesterposterne og i byrådene. I den kommende valgperiode ser det ikke ud til at ændre sig meget. Det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, mener Kvinderådet.

Forsker: Ligelønsloven er uklar

Forsker: Ligelønsloven er uklar

Mænd og kvinder skal have det samme i løn, når de udfører arbejde af samme værdi. Men hvordan vi måler værdien af arbejde, er endnu ikke defineret, og det er et problem, mener forsker