Beskyttelsesdragterne tages på inden læger og sygeplejersker går ind i den såkaldte 'high-risk zone', hvor de ebola-smittede patienter ligger. Alt hvad der bringes ind i denne zone kommer ikke ud igen, men sendes til forbrænding.
Foto: Astrid Opstrup