biaeder

Biæder. Ligesom stankelbensedderkoppen, så har Biæderen sydeuropæiske rødder. Den er begyndt at yngle i Danmark, og spås en mere fast fremtid i Danmark. Foto: Pixabay