Susanna

>br br < Fotoshop: De mørkegrønne felter på billedet illustrerer, hvor Reynolds hat malet over Rembrandts maleri, mens de lyse viser, hvor Reynolds har fjernet hele områder og genmalet.