Østre Landsret

Østre Landsret, hvor én ud af 6 demonstranter fik medhold. Foto: Wikipedia