2 viden om lovgivningen

De studerende, der har angivet, at de har modtaget en kopieret studiebog er ligeledes blevet spurgt til deres viden om lovgivningen. I grafen kan du se, hvor stor en procentdel af de studerende, der hen-holdsvis mener, at det lovligt eller ulovligt at anskaffe sig en kopieret digital studiebog (henholdsvis 16 og 84 procent).