Logic Artists1

For Ali Emek (yderst tv.) og Jonas Wæver (øverst th.) er udvikling af computerspil både en drengedrøm og et enormt tidskrævende arbejde.