Rembrandt %22Susanna%22

>br br < Fotoshop: De grønne felter på billedet illustrerer, hvor Reynolds malet over Rembrandts maleri. De mørke områder viser, hvor der er malet over, mens de lysere er, hvor Reynolds har fjernet hele områder og genmalet.