togforera

Det er specielt DSB kontrollørene der bliver udsat for vold i arbejdstiden, Kilde: DSB presse