Borgere leverer klimaløsninger i Furesø

Seneste klimacafé blev afholdt på Hareskov Bibliotek i Værløse d. 9 november 2023.
Foto: Luisa Vestmar Norén

For at sikre at Furesø opfylder kommunens klimamål, bidrager både borgere og politikere i diskussionen om blandt andet CO2-reduktion og genanvendelse af affald.

En lokal medlemsgruppe under Klimabevægelsen Danmark står bag en række dialogmøder i Furesø. Her drøfter politikere, borgere og arrangører lokale løsninger på klimakrisen.

– Jeg tænker, at politikerne har brug for nogle borgere, der involverer sig og får ført tingene ud i livet. Forvaltningen og politikerne kan ikke gøre det alene, siger Mette Madvig, medlem af Klimabevægelsen Furesø og medarrangør af klimacaféerne.

1. viceborgemester i Furesø Kommune, Bettina Ugelvig (S), har selv deltaget i klimacaféerne, og hun mener også, at man bør skabe nye måder at inddrage borgerne i lokalpolitikken.

Furesømodel for borgerinddragelse

  • Byrådet vedtog i 2017 en model for borgerinddragelse i Furesø
  • Forslaget peger på tre elementer: Redskab, politisk arbejdsform og forudsætning
  • Modellen er baseret på samskabelse som del af den politiske proces

Kilde: Furesø Kommune

– Jeg tror, at tiden er til at arbejde lidt anderledes med borgerinddragelse, end vi hidtil har gjort. Det har meget ofte være bundet op på lokalplaner eller initiativer, som vi har besluttet, siger hun.

Her henviser Bettina Ugelvig (S) til andre initiativer, hvor borgere i Furesø har være involveret. Eksempelvis byudviklingen af Værløse bymidte.

Mette Madvig har en oplevelse af, at politikerne er interesserede i at høre deltagerenes forslag.

– Langt størstedelen af politikerne er lydhøre over for forslagene. De vil gerne lytte til, hvad der bliver sagt, og de taler også gerne om, hvad der kunne være af forskellige løsninger. Der tror jeg, at vi er heldige at have nogle gode lokalpolitikere i Furesø, siger hun.

Klimacaférne tager udgangspunkt i klimaplanen udviklet af Furesøs byråd, som blandt andet indeholder en ambition om, at kommunen skal være CO-2 neutral i 2030.

Læs også: Marie tager klimakampen i egen hånd: Du kan nu komme på besøg i hendes have

En ny tendens

Klimacaféerne i Furesø er et udtryk for en ny tendens i kommunerne, mener Jacob Torfing, professor i politik og institutioner på på Roskilde Universitet.

– Vi ser nu en ny trend, hvor kommunerne på en lang række områder forsøger at inddrage borgere og forskellige private interessenter i at lave løsninger, siger han.

Kommunerne har, ifølge Jacob Torfing, bevæget sig væk fra den klassiske bureaukratiske model. Politik skabes nu i højere grad i samspil mellem mange interesser. Processen kaldes samskabelse.

– Samskabelse er, når flere parter er i det samme rum og både er med til at definere problemet, lave løsninger og måske endda også fører dem ud i livet, siger han.

Tendens er ifølge professoren særligt udbredt på klimaområdet, hvor kommunerne er afhængige af, at borgere og virksomheder fører initiativerne ud i livet.

”Kridte banen op”

Bettina Ugelvig (S) mener, at det er afgørende, at Furesø Kommune er tydelig omkring rammerne for borgerinddragelsen.

– Det allervigtigste er at kridte banen op og forklare borgerne, hvor vi er i processen, og hvad de kan have indflydelse på. Samt at være tydelig omkring, at selvom man bliver spurgt og har mulighed for at få indflydelse, er det ikke sikkert, at det er der, man ender, siger 1. viceborgmesteren.

Samarbejdet er også en fordel for politikerne, pointerer Jacob Torfing. Inddragelsen af borgere og virksomheder skaber en større tilfredshed med de politiske løsninger, hvilket styrker politikernes position.

– Mange politikere har også opdaget, at hvis borgerne er mere og tidligere involveret i at træffe beslutninger, bliver der også etableret et fælles ejerskab over løsningerne. Det gør, at beslutningerne ikke mødes med modstand fra borgerne, siger han.

Læs også: Klimamarch i Roskilde: »Vi vil sende et klart signal til politikerne«

Mangler bred opbakning

Selvom Mette Madvig godt kunne forestille sig at arrangere og deltage i lignende initiativer i fremtiden, er klimacaféerne ikke uden udfordringer.

– Jeg kan se, at der er en udfordring i, at vi er få, som er meget engagerede. Der er brug for, at der er endnu flere, som bliver involveret i det, før det rigtigt begynder at rykke noget, siger hun.

Dette billede genkender 1. viseborgmester Bettina Ugelvig (S). Hun bekræfter, at der er brug for at borgerne engagerer sig mere i enkeltsager. Mens hun anerkender, at det vil kræve en mere borgernær inddragelse ude i Furesøs lokalområder.

Professor Jacob Torfing anerkender, at samskabelse er forbundet med nogle udfordringer, som netop centrerer sig omkring deltagelse.

– Deltagelsen er ofte skæv. Det er de mere ressourcestærke borgere og foreninger, der søger indflydelsen, når der er mulighed for det, siger han.

Den sidste klimacafé i denne omgang blev afholdt d. 9 november 2023.

Sådan gjorde vi: Vi blev opmærksomme på klimacaféerne via Facebook-gruppen “Furesø politisk debat”. Kilderne er herefter kontaktet og interviewet over telefon. 

One Response to "Borgere leverer klimaløsninger i Furesø"