Forsker: Kommunalpolitikere har slet ikke tid til at lave politik

Kommunalpolitikerne bruger al deres tid på mindre administrative opgaver, mens politikken blvier udviklet af embedsmændene>Foto:morgueFile
Kommunalpolitikerne bruger al deres tid på mindre administrative opgaver, mens politikken bliver udviklet af embedsmændene >Foto:morgueFile

Lokalpolitikerne bruger alt for meget tid på administrative opgaver. Det betyder, at de ikke har tid til at gøre det, der burde være deres funktion, nemlig at udvikle ideer og visioner for kommunens fremtid. Det vurderer Eva Sørensen, der er professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet.

Ifølge Sørensen er problemet, at mens kommunerne er blevet større og har fået flere arbejdsopgaver, er der ikke ændret på styrelsesloven, der fastlægger rammerne for lokalpolitikernes arbejde. Det betyder, at politikerne stadig skal ind over hver enkelt sag om små bevillinger og dispensationer til fx byggeri.

De har ikke tid til at se fremad og se på, hvor det er vi gerne vil hen med det her samfund. De bruger al tiden på at kigge på dispensationssager om, hvor folk må placere deres carport
Eva Sørensen, Professor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet

– Dengang sad politikerne og administrationen sammen og nussede sagerne igennem. Men det var jo meget små kommuner med meget få sager. Rundt om hver kirke var der jo en kommune. Man har bare ikke ændret på arbejdsformerne, selv om kommunerne er gået fra meget få mennesker til meget store områder med mange opgaver, siger Eva Sørensen.

Den store arbejdsmængde, der er forbundet med de små enkeltsager, bevirker, ifølge Eva Sørensen, at politikerne “stort set ingen tid har til at lave det, man kan kalde politik”.

– De har ikke tid til at se fremad og se på, hvor det er vi gerne vil hen med det her samfund. De bruger al tiden på at kigge på dispensationssager om, hvor folk må placere deres carport, siger Eva Sørensen.

Læs også: Kommunalpolitikere arbejder mere og mere

Hun finder det problematisk, at politikerne i stigende grad tager sig af administrative opgaver, mens embedsmændene står for den brede og langsigtede politikudvikling:

– Det der sker i dag er, at vi i stigende grad sætter politikere til at tage sig af administration, mens den politik der skal laves – med tankerne om fremtiden og de store udfordringer – udføres af administrationens ledelse. Og det er helt på hovedet i forhold til, hvordan det burde være.

Jens Jørgen Nygaard, der er viceborgmester i Egedal Kommune og tidligere borgmester i Ledøje-Smørum Kommune, mener også, at politikernes indflydelse er blevet kraftigt begrænset i de senere år:

– Alle kommunalpolitikere i dag vil, hvis de er ærlige, sige, at det er embedsmændene, der tager beslutningerne, og de bliver så konfirmeret i kommunalbestyrelsen. Og det gælder alle 98 kommuner i Danmark, tror jeg.

Han mener, at politikernes manglende indflydelse i høj grad skyldes de stramme økonomiske rammer, kommuner bliver pålagt af staten. Hvis kommunen i dag overskrider rammerne for det budget, staten har lagt, risikerer kommunerne strafsanktioner.

– Der er ikke noget beslutningsrum længere. I gamle dage brugte jeg tiden på at føre politiske forhandlinger om budgettet. I dag bruger jeg tiden på at sige “ja” til det embedsmændene fremlægger. Der er simpelthen ikke noget råderum til at træffe beslutninger i.