Når kvindekamp er hjemmekamp

Når kvindekamp er hjemmekamp

De fleste forbinder kvindekampen med kvinders ret til at være på arbejdsmarkedet på lige vilkår med mænd. Men ikke Janni Iben Stevn Hansen, der er hjemmegående mor på femte år.

For få kvinder i kommunalpolitik

For få kvinder i kommunalpolitik

Kvinder er stærkt underrepræsenterede både på borgmesterposterne og i byrådene. I den kommende valgperiode ser det ikke ud til at ændre sig meget. Det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, mener Kvinderådet.